Červenec 2018

Veni Vidi Vici

12. července 2018 v 12:47 | Julius Caesar

Veni, vidi, vici (véni vidi vitʃi); "jsem přišel, viděl jsem, podmanil jsem si") je latinská fráze, která byla populárně připsána Juliovi Caesarovi, který podle Appiana, použil frázi v dopise do římského senátu kolem 47 př.nl poté, co dosáhl rychlého vítězství ve své krátké válce proti Pharnaces II Pontus v bitvě Zela. Fráze se používá k označení rychlého a přesvědčivého vítězství. Tato fráze je připsána v životě Plutarcha Caesara a Suetoniova života u dvanácti císařů: Julius. Plutarch píše, že to Caesar použil ve zprávě Amantiusovi, jeho příteli v Římě. Suetonius uvádí, že Caesar zobrazil tři slova jako nápis během jeho pontičského triumfu